MUDr. Eva Raušová

image_5.jpg, 6,7kB

  • 1988 – 1994 - 1. lékařská fakulta UK Praha
  • 1994 - 1998 - I. gynekologicko porodnická klinika VFN Praha
  • 2003 - 2009 - Centrum gynekologické onkologické prevence , s.r.o. Praha
  • 2004 - dosud – částečný úvazek na Gynekologické porodnické kl. FNM Praha